Draudimas

Pranešame, kad galite jaustis drąsiau vykstant į tas šalis, kur tai daryti yra saugu.

Esame pasiruošę visais atvejais padėti, net su tokia nežinomybę, kaip COVID_19.

 2020.07.16 dienos įsigalioja papildoma apsauga Kelionių draudimo Medicininių išlaidų ir repatriacijos rizikai koronaviruso atveju.

Su šia papildoma apsauga bus atlyginamos būtinosios medicinos pagalbos ir repatriacijos išlaidos, kurios atsirado apdraustajam susirgus koronarovirusu Kelionės metu. Tačiau išlaidos, patirtos dėl profilaktinės koronaviruso diagnostikos (pvz. COVID testo oro uoste ar viešbutyje), jei tai privaloma pagal tos šalies, kurioje apdraustasis keliauja, įstatymus ar apdraustasis kreipsis į Sveikatos priežiūros įstaigą, neturėdamas konkrečių, koronavirusui būdingų nusiskundimų ir/ar simptomų (skausmas, karščiavimas, kosulys ir pan.), o tik norėdamas išsitirti, nebus atlyginamos.

Situacijai dėl koronaviruso labai dinamiškai kintant, draudimo apsauga negalios, jei apdraustasis vyksta į šalis ir regionus, kurių dėl koronaviruso pandemijos Lietuvos URM rekomenduoja nelankyti. Šių šalių sąrašas  skelbiamas internetiniame  psl.: http://keliauk.urm.lt/lt/location   Ši nuostata negalioja vykstant į Baltarusiją bei Ukrainą. Šiose dvejose šalyse apsauga galios nepriklausomai nuo rekomendacijų, nebent situacijai blogėjant bus nuspręsta kitaip. Tuo atveju jus apie tai papildomai informuosime.

Jei Kelionės metu šalies ar regiono, kuriame apdraustasis keliauja, statusas Lietuvos URM sprendimu pasikeis „Į šalį rekomenduojama nevykti“, draudimo apsauga apdraustajam dėl koronaviruso galios tik 7-ias kalendorines dienas nuo tos informacijos paskelbimo datos – t. y. apdraustasis per 7 dienas galės ir turės laiko, jei norės grįžti į Lietuvą ir daugiau nerizikuoti.

Jei apdraustajam Kelionės metu bus privaloma saviizoliacija, tokios išlaidos neapmokamos. 

Grįžimo į Gyvenamąją šalį išlaidos dėl koronoviruso pagal taisyklių punktą Nr. 6.1.3.4. bus apmokamos tik tais atvejais, kai apdraustais Kelionės metu susirgs koronavirusu.

Situacijai keičiantis, gali būti priimti ir kiti sprendimai, apie kuriuos jus informuosime.  

Bukite sveiki.

Kur ir kiek galioja kelionės draudimas?

Kelionės draudimo apsauga galioja už Lietuvos Respublikos ribų, teritorijoje, į kurią vykstama. BTA siūlo kelionės draudimo apsaugą, galiojančią bet kuriame pasaulio žemyne ar valstybėje.

Kelionės draudimo polisas galioja tiek, kiek planuojama keliauti užsienyje. Galime pasiūlyti kelionės draudimą, kuris galiotų nuo vienos iki 365 dienų per metus.

Jeigu dažnai vyksti į verslo keliones, siūlome įsigyti kelionės draudimą, kuris galiotų visoms verslo kelionėms visus kalendorinius metus. Tokiu atveju, tereikia tik numatyti maksimalią kiekvienos kelionės trukmę, kuri gali būti 30, 60 arba 90 dienų. 

Nuo kokių rizikų siūloma draustis?

Atsižvelgiant į pasirinktą draudimo programą, BTA Kelionės draudimas suteikia apsaugą nuo dažniausiai kelionėje pasitaikančių rizikų:  
 • medicinos išlaidų ir repatriacijos;
 • nelaimingų atsitikimų;
 • asmens civilinės atsakomybės;
 • bagažo vėlavimo, sugadinimo ar praradimo dėl vežėjo kaltės;
 • kelionės neįvykimo;
 • asmens dokumentų praradimo;
 • teisinės pagalbos;
 • kelionės skrydžio atidėjimo, reiso atšaukimo;
 • pavėlavimo į skrydį dėl eismo įvykio;
 • medicinos išlaidų Lietuvoje, tęsiant užsienyje pradėtą gydymą.

BTA taip pat siūlo pasirinkti papildomą draudimo apsaugą, kuri galios, jeigu viešėdamas užsienyje aktyviai leisi laiką ar užsiimsi pavojingomis sporto rūšimis, tokiomis kaip:  

 • slidinėjimas ir snieglenčių sportas;
 • kalnų turizmas;
 • ekstremalus sportas (nardymas, parasparnių ar oro balionų sportas ir pan.).

Ką daryti, atsitikus įvykiui?

Susižalojus ar susirgus kelionėje, patariame kreiptis į gydymo įstaigą, kad kuo skubiau būtų suteikta kvalifikuota medicinos pagalba. Prireikus BTA specialistų konsultacijos, susisiek su mumis draudimo polise nurodytais pagalbos telefono numeriais ir mes patarsime kaip toliau elgtis nelaimės atveju. Atmink, kad apie įvykį mus informuoti ypač svarbu tuomet, jeigu kelionės užsienyje metu Tau yra reikalingas gydymas ligoninėje. Apie tai būtina pranešti BTA nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 72 valandas.

Susisiek su mumis tel. +371 22 002 264, +371 27 818 999, +371 26 121 212, faks.+371 670 25 079 arba  el.paštu assist@bta.lv. Pranešant apie įvykį, būtinai nurodyk kelionės bilieto numerį, savo arba apdraustojo vardą, pavardę, įvykio vietą, įstaigos, kurioje suteikiamas gydymas, kontaktus.

Jeigu įvykis įvyko Turkijoje, Egipte, Graikijoje, Bulgarijoje, JAV, Rusijoje, Baltarusijoje ar Tailande, dėl medicinos pagalbos suteikimo skambink žemiau nurodytu telefono numeriu visuomet prieš kreipiantis į gydymo įstaigą:

 • Turkija: (+90 242) 310 44 44
 • Egiptas: (+20 122) 104 27 43
 • Graikija: (+30) 28970 41 777
 • Bulgarija: (+359) 529 198 27
 • Tailandas, Indonezija, Balis: (+7) 495 989 11 20
 • Ukraina, Moldova: (+38 050) 842 03 03
 • Baltarusija: (+375) 29 103 64 24
 • Rusija: (+7) 495 989 11 20 

Mes garantuojame kvalifikuotą pagalbą ir išsamias konsultacijas 24 val. per parą 7 dienas per savaitę! 

Kaip atlyginama patirta žala?

Jeigu kelionės užsienyje metu patyrei įvykį, nuo kurio pasekmių buvai apsidraudęs kelionės draudimu, grįžęs į Lietuvą, kreipkis dėl patirtos žalos atlyginimo.

Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kelionės pabaigos dienos užregistruok įvykį tel. (8 5) 2600 600, internetu www.bta.lt arba atvykęs į artimiausią BTA žalų reguliavimo skyrių. Pateik patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus, kurie reikalingi draudimo bendrovei sprendimui dėl išmokos priimti:

Apsaugos rūšis

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti BTA

Medicinos išlaidų draudimas

 • Šalies, kurioje įvyko įvykis, gydymo įstaigos išduotas medicinos dokumentas, kuriame  nurodyta: apdraustojo vardas, pavardė, įvykio data, kreipimosi į gydymo įstaigą data, diagnozė, suteiktų medicinos paslaugų aprašas.
 • Dokumentų originalai, patvirtinantys medicinos paslaugų apmokėjimą.
 • Šalies, kurioje įvyko įvykis, gydymo įstaigų išduoti receptai vaistams ir kvitai, įrodantys jų įsigijimą bei apmokėjimą.
 • Kiti įsigytas paslaugas patvirtinantys bei jų pagrįstumą įrodantys dokumentai su vertimu į valstybinę kalbą.
 • Kita informacija ir dokumentai, reikalingi draudžiamojo įvykio faktui patvirtinti (teisėsaugos institucijų pažymas ar pan.).

Bagažo praradimo ar sugadinimo draudimas

 • Dokumentų originalai, įrodantys pirmos būtinybės daiktų įsigijimą ir / arba slidinėjimo inventoriaus nuomą.
 • Vežėjo pažyma apie bagažo vėlavimą / grąžinimą.
 • Įlaipinimo talonų kopijos.

Kelionės dokumentų draudimas

 • Čekiai arba kvitai, patvirtinantys būtino kelionės  dokumento įsigijimo išlaidas.
 • Teisėsaugos institucijos raštas, patvirtinantis įvykusį įvykį.
 • Telefono pokalbių, susijusių su būtino kelionės  dokumento atgavimo procesu, apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

Nelaimingų atsitikimų draudimas

 • Užsienio gydymo įstaigos pažyma, patvirtinta gydytojo parašu ir antspaudu, kurioje yra nurodyta sužalojimo diagnozė.
 • Apdraustajam mirus, gydytojo pažyma apie mirties priežastį, mirties liudijimo kopija arba originalas.

Teisinės pagalbos užsienyje draudimas

 • Pateiktos pretenzijos kopija.
 • Sutartis arba kopija su advokatu, kurioje nurodyta, dėl ko suteikta teisinė pagalba.
 • Advokato suteiktų paslaugų apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Civilinės atsakomybės kelionės metu draudimas

 • BTA raštu būtina informuoti apie kiekvieną įvykį, kurio pasekmė gali būti turtinio reikalavimo pateikimas apdraustajam arba draudikui.

Suplanuotos kelionės atšaukimo draudimas

 • Prašymas išmokėti draudimo išmoką su įvykio aplinkybių aprašymu.
 • Medicinos ar kiti dokumentai, pagrindžiantys neišvykimo į kelionę priežastį.
 • Sutartis (jos kopija), patvirtinanti kelionės  užsakymą, jeigu kelionę organizuoja kelionės organizatorius.
 • Kelionės paslaugų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai (bilietai, viešbučio paslaugos ir kt.);
 • Dokumentai, patvirtinantys kompensacijos iš kelionės  organizatoriaus ir susijusios su kelionės  atšaukimu išmokėjimą / atsisakymą mokėti.
 • Dokumentai, kuriuose nurodytos baudos už kelionės  atšaukimą.

Pavėlavimo į lėktuvo skrydį draudimas

 • Policijos pažyma ar jos kopija apie eismo įvykį.
 • Naujo kelionės  bilieto įsigijimą patvirtinantys dokumentai.
 • Rezervuotas ir apmokėtas viešbučio paslaugas patvirtinantys dokumentai.

Lėktuvo skrydžio vėlavimo, atšaukimo, vietos nesuteikimo, kelionės jungties praradimo draudimas

 • Lėktuvo skrydžio vėlavimą arba atšaukimą patvirtinantys dokumentai.
 • Bilieto registracijos patvirtinimas konkrečiam skrydžiui arba įlaipinimo į lėktuvą talono kopija.
 • Čekiai už maistą, viešbučio paslaugas ir transporto išlaidas iš / į oro uostą.
 • Dokumentai, patvirtinantys išlaidas bilietui pakeisti arba naujam ekonominės klasės bilietui įsigyti.

Kelionės nutraukimo draudimas

 • Dokumentai, patvirtinantys asmens, pas kurį vykstama, giminystę.
 • Gydymo įstaigos pažyma apie nariui diagnozuotą sunkų sveikatos sutrikimą arba mirties liudijimo kopija.
 • Nepanaudoto bilieto įsigijimą patvirtinantys dokumentai.
 • Naujo bilieto įsigijimą patvirtinantys dokumentai, įlaipinimo talonai.
 • Dokumentai, patvirtinantys viešbučio paslaugų rezervavimą ir apmokėjimą.